CARE SUNT DOVEZILE PENTRU...

...cele 11 origini atitudinale

Originile sunt rezultatul unui studiu amplu realizat de echipa JITSUVAX, care a elaborat o "taxonomie" a argumentelor împotriva vaccinării. Printr-o analiză sistematică a literaturii de specialitate a 152 de articole științifice și o analiză tematică a 2.414 argumente anti-vaccinare, am dezvoltat o taxonomie ierarhică a argumentelor anti-vaccinare care nu numai că identifică 62 de teme comune și recurente, dar, în mod crucial, le asociază cu 11 origini ale atitudinilor care explică de ce un individ ar putea exprima opoziția față de vaccinare.

Această clasificare a fost validată atât din punct de vedere lingvistic, cât și psihologic. În primul rând, am utilizat un set de date de dezinformare anti-vaccin COVID-19 pentru a dezvolta un model computerizat, utilizând o combinație de codificare umană și algoritmi de învățare automată. Codificatorii umani au identificat cauzele atitudinale pentru un eșantion de 582 de afirmații dezmințite despre vaccinările COVID-19, iar modelul de procesare a limbajului natural a prezis aceste origini cu o precizie semnificativă.

În al doilea rând, am recrutat 1.250 de participanți din populația generală a Marii Britanii pentru a măsura în ce măsură aceștia susțineau argumentele anti-vaccinare care exprimă temele din taxonomie. Prin intermediul unei analize factoriale, am constatat că aprobarea argumentelor din cele 11 origini atitudinale a fost cel mai bine reprezentată ca o singură variabilă, care reflectă puterea credinței participanților în argumentele anti-vaccinare. Această putere a credinței a fost semnificativ prezisă de către 11 măsuri psihologice bine stabilite, care se aștepta să fie asociate cu originile atitudinale.

În plus, prin utilizarea tuturor originilor atitudinale, am observat că acestea tindeau să se grupeze în profiluri distincte de personalitate, identificând astfel 4 profiluri anti-vaccinare și 4 profiluri pro-vaccinare în răspunsurile participanților la măsurile psihologice. Acest lucru contribuie la înțelegerea modului în care originile atitudinale sunt corelate. În concluzie, această taxonomie oferă un cadru teoretic validat pentru a conecta opoziția față de vaccinuri la procesele psihologice, care stau la baza acestora.

Această taxonomie a fost dezvoltată și validată în două articole științifice publicate în revistele Nature Human Behaviour și Scientific Reports.

...eficiența răspunsurilor de pe acest site?

Răspunsurile de pe acest site se bazează pe metodologia de Interviul de Argumentare Empatică, dezvoltată de echipa JITSUVAX. Cei patru pași ai IAE se bazează pe un volum mare de cercetări științifice din domeniul psihologiei și al sănătății publice privind schimbarea convingerilor dezinformate, acceptarea vaccinurilor și comunicarea cu pacienții.

Protocolul IAE în sine a fost testat în mod special prin simularea acestuia cu aproape 3.000 de membri ai publicului din Marea Britanie și SUA, în special cu cei care nu au opinii pozitive în ceea ce privește vaccinarea. Cercetătorii de la JITSUVAX au efectuat o serie de experimente controlate randomizate online pentru a testa componentele IAE în mod independent și, de asemenea, într-un context de utilizare combinată. Aceste experimente au constatat că:

  • Explicarea preocupărilor legate de vaccinare prin solicitarea participanților de a-și explica raționamentul este un prim pas important și viabil: faptul de a vorbi despre poziția lor negativă față de vaccinuri nu i-a făcut pe participanți să aprobe mai mult argumentele anti-vaccinare. Astfel, putem deschide conversația prin elicitarea preocupărilor fără a ne îngrijora că pacienții ar fi mai înrădăcinați în poziția lor.
  • Participanții au prezentat în mod constant o mai mare susținere pentru un medic care a folosit tehnica bazată pe IAE decât pentru un medic care a respins direct argumentele anti-vaccinare (fără a confirma mai întâi preocupările pacientului) sau care a furnizat doar o declarație simplă despre siguranța și eficacitatea vaccinurilor fără a utiliza o afirmație empatică sau adapta răspunsul. Afirmarea empatică reprezintă astfel un pas esențial pentru menținerea relației în timpul conversației.
  • Contra-argumentele personalizate au fost mai convingătoare pentru participanți, care au fost, de asemenea, mai încrezători și mai deschiși față de medicul care le dădea contra-argumentele decât în cazul în care medicul nu a adaptat contra-argumentarea. Acest pas ajută astfel la menținerea relației și la construirea receptivității față de corectarea convingerilor, precum și față de informațiile suplimentare pe care cineva ar putea dori să le ofere.
  • Participanții și-au sporit nivelul de acceptare a vaccinurilor după ce au citit informații factuale despre vaccinare, imunitatea colectivă și riscurile asociate unei boli, însoțite de ilustrații. Aceste constatări reflectă descoperirile multor decenii de cercetări anterioare care au arătat că, atunci când oamenii înțeleg aceste informații, tendința lor de a accepta vaccinurile crește.
  • În general, abordarea IAE s-a dovedit a fi cea mai eficientă, în comparație cu diversele condiții de control, în ceea ce privește reducerea puterii convingerilor anti-vaccinare ale oamenilor, creșterea acceptării vaccinului, generând în același timp sprijin, încredere și receptivitate față de medicul care a purtat conversația.

De asemenea, abordarea IAE a fost supusă unui experiment controlat și randomizat cu 201 profesioniști din domeniul sănătății din Marea Britanie și 120 din Finlanda, pentru a evalua reacția acestora la această tehnică. Cercetătorii de la JITSUVAX le-au prezentat participanților scenarii de text în care un profesionist din domeniul sănătății interacționa cu un pacient (sau cu un aparținător) folosind fie abordarea IAE, fie scenarii de control în care profesionistul furniza doar informații despre vaccinare pacienților sau aparținătorilor.

Participanții la studiu au considerat că profesioniștii din domeniul sănătății care au folosit IAE au gestionat mai bine conversația cu pacientul decât aceia dintre ei care au oferit doar informații. Atunci când li s-a cerut să descrie cum ar aborda o discuție cu pacienții care aveau preocupări similare legate de vaccinare, participanții care au citit despre IAE au descris mai des faptul că au fost empatici și afirmativi cu pacienții decât participanții care au citit despre abordarea bazată doar pe informații.

Este planificat ca IAE să fie supus unor teste pe teren în 2023/2024.

Informații suplimentare despre JITSUVAX pot fi găsite aici.

Rapoartele privind activitatea noastră sunt disponibile aici.

Publicațiile noastre științifice sunt enumerate aici.